ข้อมูลกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ : ด้านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน จำนวน 19 รายการ
1. นั่งได้
2. พร้าโอ
3. หอกด้ามสั้น
4. เครื่องเชี่ยน
5. เต้าปูน
6. ซองพลู
7. ยน
8. ลูกขวาน
9. โคล่
10. มีดตอก
11. ครกสี
12. เหล็กขูด
13. ไซรำ
14. ไซน้ำเต้า
15. ชนาง
16. ไซยก
17. เสโหล
18. ข้อง ( ใส่ปลา )
19. มีดบาแดะ