ข้อมูลกลุ่ม ธรรมชาติวิทยา : พืชพื้นบ้าน จำนวน 45 รายการ
1. สะตอ
2. ประ หรือ ลูกประ
3. กระจูด นครศรีธรรมราช
4. ผักแมะ
5. ต้นเนียง และลูกเนียง
6. จาก
7. กล้วยน้ำโว้
8. กล้วยทองร่วง
9. กะพ้อ
10. กล้วยดอก
11. กระเพรา
12. กระพ้อ
13. กระพ้อแดง
14. กล้วยดอก
15. กล้วยเถื่อน
16. กล้วยทองสา
17. กล้วยนางยา
18. กล้วยน้ำโว้
19. กล้วยหมาก
20. ก่อหมู
21. กะพง
22. กล้วยค่าง
23. กล้วยทอง
24. กล้วยทองเงย
25. กล้วยนมสาว
26. กล้วยทองเลา
27. กะทังป่า
28. กระทังใบใหญ่
29. กระทู้
30. กราย
31. กล้วยกุ้ง
32. กล้วยทอง
33. กล้วยน้ำ
34. กะทังป่า
35. กะเป็ก
36. กะเรกะร่อนปากเป็ด
37. ก้างปลาทะเล
38. กาบดำ
39. กาบอ้อย
40. เกาะกะมัน
41. ผักเหนาะ
42. ลูกเนียงหมาน
43. สะตอเบา
44. ต้นคลุ้ม
45. ต้นจาก