ทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุง

 • สถานที่ตั้ง

  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 • ลักษณะของแหล่งธรรมชาติ

  เป็นรูปลักษณ์เป็นทะเลน้ำจืดที่กว้างใหญ่ที่เชทื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา ที่จะเห็นเป็นรูปเกาะต่าง ๆ ในระยะไกลได้ ลักษณะของทะเลสาบลำปำนั้น จะมีแนวตลิ่งและแนวต้นกกอุดบางส่วน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนกนานาชนิด สภาพทั่ว ๆ นั้นทะเลสาบลำปำทางเทศบาลของอำเภอเมืองได้จัดเป็นที่ท่องเที่ยว มีการวางรูปเป็นร้านอาหารจุดชมวิว ที่ทำเป็นตรงกลางน้ำที่ยื่นออกไปกลางทะเลสาบ อาหารที่จัดจำหน่าย ส่วนใหญ่แล้วนั้นก็คืออาหารทะเลเป็นหลัก เพราะจะได้เหมาะกับสภาพบรรยากาศในบริเวณนั้นด้วย

 • เส้นทางเข้าสู่แหล่งธรรมชาติ

  ทะเลสาบลำปำ : เป็นทะเลสาบที่อยู่บริเวณทางซีกตะวันตกของจังหวัดพัทลุง และอยู่ห่างจากตัวเมืองราว 8 กิโลเมตร

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้

  จัดทำโดย : ธนาคารไทยพาณิชย์