เสาว์วัน จะหนู จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ประวัติ
    เสาว์วัน จะหนู จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
    เสาว์วัน จะหนู : จบ ม.6 จากโรงเรียนฉวางสงเคราะห์ และ จบ ม.8 ด้วยการสมักสอบ จนจบการศึกษาบัณฑิต จากมหาลัยศรีนครินทวิโรฒ บางเขน ในสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ วิชาโทสาขาคณิตศาสตร์ และเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2518 ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ทำหน้าที่เป็นครุสอนวิชาวาดเขียน เป็นผู้ที่มี่ประสบการณ์ที่หลากหลาย ต่อมาได้ตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง จนกระทั้ง วันที่30 กันยายน พ.ศ. 2535 ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานที่ได้รับความนิยม คืองานการประพันธ์ ร้อยกลอง และอื่นๆ ประเภทกลอน โคลง กาย์ ร้อยกลองพื้นบ้าน เพลงเรือ กลอนเพลงบอก ที่รวมทั้งหมดจำนวน 100 เรื่อง และวรสานต่างๆ เช่นในวรสารสตรีสาร ขวัญเรือน สกุลไทย ฟ้าเมืองไทย ชาวกรุง โดยนามปากกาว่า ศรีจะนู วันวร และลูกดิน

  • ลักษณะรูปแบบที่ปรากฎ
    รางวัลที่ได้รับ : การประกวดกลอน กวีรัตนรัตรนโกสินทร์ 200ปี ได้รีบรางวัลนิตยสาร - รางวัลเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จากมหาลัยธรรมศาสตร์ - รางวัลชนะเลิศ บทสดุดี 50 ปี วีรไทย จากนครศรีธรรมราช - รางวัลที่2 การประกวดกลอน ครูกับสารสร่งชาติ จากวรสารวิทยาสาร - รางวัลที่2 การประกวดกลอน วันสงกรานต์ จากวรสารวิทยาสาร - รางวัลที่2 การประกวด วันลอยกระทง จากชมรมกวีสุพรรณ - รางวัลชมเชย การประกวดกลอน จากสำนักงาน ป.ป.ป. ตัวอย่างผลงาน ถันแม่หลั่งธารทิพย์มาสิงหน คาวหวานข้นเต็มแน่นรักแหนหวง หยด อิ่มนิ่มเนื้อทุกเยื่อง กลั่นจากรวงรักหวานกันมารดา เหงื่อแม่รินเช้าค่ำเป็นคำข้าว เป็นรสคาวเค็มเกลือเป็นเสื่อผ้า ฟากรองนอนหมอนฟูกและหยูกยา เค้นรีดมาจากเนื้อเหงื่อแม่นี้ ฯลฯ

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat