แกงสมรม

<P><b>ภาพประกอบ 1 </b>แกงสมรม <p><b>ที่มา : </b> สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 1 (2542 : 559 - 560)

ภาพประกอบ 1 แกงสมรม

ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 1 (2542 : 559 - 560) • ภูมิหลังทางการคิด

  การใช้หลักของการสามัคคี และการคิดค้นรูปแบบอาหารในลักษณะเดียวกันในการปรุงในลักษณะรวมกัน

 • ลักษณะ

  แกงสมรม : เป็นแกงเผ็ดชนิดหนึ่งที่สามารถทำเป็นแกงส้ม หรือแกงกะทิ ชื่อของแกงนี้ โดยความหมายถึงการใช้ผิด ๆ หลายชนิดรวมกันในครั้งเดียว ถ้าเป็นเนื้อวัวก็ต้องใช้หน่อไม้ ถั่วฝักยาว สะตอลงในแกงนั้นด้วย ถ้าเป็นแกงส้มปลาย่างก็อาจใช้ฝัก เช่น ฝักทอง , ผักบุ้ง , ยอดชุมเห็ดเล็ก , มะเขือเปราะ, คูน เป็นต้น
  กระนั้นของคำว่าสมรม นั้นยังหวานถึงการใช้ผักนานาชนิดมผสมกันในตัวแกง แต่คุณสมบัติต้องเข้ากันด้วย ณ ที่นี้นั้นหมายถึง รสชาติ เช่น ยอดตำลึง กับเห็ดฟางนั้นเหมาะสมที่โรย "รสชาติ" และกลิ่นอันหอมหวนชวนนารับประทาน

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  สถาพร ศรีสัจจัง . (2542) .สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 1 กรุงเทพฯ มูลนิธิสารานุกรม ธนาคารไทยพาณิชย์