เกาะหนูเกาะแมว

  • เนื้อเรื่อง

    เกาะหนูเกาะแมว : เป็นนิทานที่อธิบายความเป็นมาถึงเรื่องเล่าของเกาะทีมีการเล่าขานเป็นนิทานที่เกี่ยวกับเกาะที่ปรากฎ อยู่บริเวณแหลม สมิหลาจังหวัดสงขลา โดยมีเนื้อความที่แตกต่างเล่ากันว่า นานมาแล้วนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่ง ซึ่งทำการค้าระหว่างเมืองจีนกับเมืองสงขลาสมัยก่อน วันหนึ่งพ่อค้าได้ออกไปเดินเที่ยวที่ตลาดที่ท่าเรือสงขลา ได้พบหมาและแมวคู่หนึ่ง เลี้ยงด้วยความเอ็นดู ด้วยเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเองได้ซื้อหมากับแมวก็อยู่บนเรือและสันจรระหว่างเมืองจีนกับสงขลาเป็นเวลาหลายปี และอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองเกิดความรู้สึกอยากที่จะกลับไปอยู่ ที่เมืองสงขลาทั้งหมาและแมวจึงออกอุบาย และขอความช่วยเหลือจากหนูให้ไปขโมย ลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถลอยน้ำได้ ครั้นพ่อค้ากลับเอาของไปขายที่ตลาดเมืองสงขลา เรือสำเภาได้ทอดสมอที่ห่างจากฝั่งไม่มากนัก หนูขโมยลูกแก้วมาได้ จึงพากันออกไปกระโดดน้ำ หนุได้คาบลูกแก้วไว้ ในเลวาเดียงกันนั้น แมวก็ว่ายน้ำเข้าไปหาหนู หนูตกใจเผลอปล่อยให้ลูกแก้วจมน้ำ ดังนั้นแล้วหนูและแมว ก็รีบว่ายน้ำกันสุดชีวิต ไม่นานนักทั้งสองก็หมดแรงและจมลงในน้ำ ไม่นานนักหมาก็หมดแรงเช่นกัน ก็จมลงในน้ำอีก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งแมวหนูและแมวทั้งหมดจมน้ำและเสียชีวิตทั้งหมด

    จากโศกนาถกรรม หนู กับ แมว และสุนัข ยังมีปรากฎขึ้นอีกว่าทั้งสองเมื่อเสียชีวิต แล้วก็กลายเป็น เกาะหนู เกาะแมว ส่วนสุนัขก็กลายเป็นเขาตังกวน อยู่ริมอ่าวสงขลา ส่วนลูกแก้วที่ลงไปในน้ำก็แตกและกลายเป็นหาดทรายแก้วที่สวยงาม อยู่ทางด่านเหนือของแหลมสน ในปัจจุบัน

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

  • เอกสารอ้างอิง

    หนังสือ สรานุกรรมวัฒนธรรมภาคใต้
    จัดทำโดย : ธนาคารไทยพาณิชย์