กล้วยนางยา

<p><b>ภาพประกอบ 1</b>กล้วยนางยา <p><b>ที่มา :</b> หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้   ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพประกอบ 1กล้วยนางยา

ที่มา : หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ • ลักษณะพิเศษ

  กล้วยนางยา เป็นพรรณไม้ล้มลุก และเมื่อโตเต็มที่จะมีลำต้นสูงประมาณ 4 -5 เมตร โคนต้นมีเส้นผ่านกลาง ประมาณ 1.5 - 2.0 เซนติเมตร มีผลยาว 10 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นเหลี่ยมกลม เมื่อผลสุกจะเป็นสีเหลือง มีรสชาติหวานเย็น

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ นครศรีธรรมราช

  ที่มา : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช