กล้วยเถื่อน

<p><b>ภาพประกอบ 1 </b>   ลักษณะของกล้วยเถื่อน <p><b>ที่มา :</b>  อำนวย  ทองทะวัย ( สำนักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช)

ภาพประกอบ 1 ลักษณะของกล้วยเถื่อน

ที่มา : อำนวย ทองทะวัย ( สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช) • ลักษณะพิเศษ

  กล้วยเถื่อนที่เป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่ง ที่พบมากในที่ราบสูงที่เป็นเชิงเขาในภูมิประเทศของภาคใต้ ซึ่งจะมีลำต้นที่แบนยาวใบเล็กกว่า กล้วยอื่นๆมีใบเรียว ผลคล้ายนิ้วมือ และมีปลีขนาดเล็ก มีรสเปรี้ยวมีเมล็ดมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้แทนผักที่ในการรับประทานกับข้าว

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ สารรนุกรมวัฒนธรรมภาคใต้

  ที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช