ปลาเลียหิน

<p><b>ภาพประกอบ 1 </b>   ลักษณะของปลาปลาเลียหิน<p><b>ที่มา :</b>  สิวาวุธ   สุทธิ  ( สำนักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช)

ภาพประกอบ 1 ลักษณะของปลาปลาเลียหิน

ที่มา : สิวาวุธ สุทธิ ( สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช) • ลักษณะพิเศษ

  ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมเรียวยาว มีสีเงินยวงด้านราวท้องตลอดหาง ส่วนบนของลำตัวสีน้ำตาลอมเขียว มีแถบสีดำขนาดใหญ่คาดกลาง ลำตัวจากปากจดหาง มีหนวด 1คู่ อยู่ปลายจะงอยปาก ปากด้านล่างใช้ในการยึดเกาะก้อนหิน ปลายจะงอยปากจะมีก้อนเนื้อยื่นออกมาเป็นตุ่ม ครีบหางสีเหลืองอ่อนเหมือนกับครีบหลัง ชอบอยู่ตามโขดหิน พื้นหินพื้นทรายในบริเวณต้นน้ำตก ตามลำธารที่มีกระแสน้ำไหลเชียว ชอบอยู่ในน้ำเย็นที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา กินตะไคร่น้ำ ตามก้อนหิน

 • แหล่งที่พบ

  พบโดยทั่วไปตามลำธารต้นน้ำของน้ำตกในนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะน้ำตกกรุงชิง น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว และน้ำตกกะโรม และแหล่งน้ำตกอื่นๆโดยทั่วไป

 • ความสัมพันธ์กับชุมชน

  ในฤดูน้ำหลากเป็นระยะที่ชาวบ้านจับปลาเลียหินที่ลงมาตามกระแสน้ำจากภูเขาได้ มาก จึงมีการขายปลาเลียหินสดทำรายได้ให้ชาวบ้านเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้ ดีช่วงหนึ่ง ปลาเลียหินนิยมนำไปแกงส้มหรือทอดขมิ้น ไข่ปลาเลียหินนำไปผสมกับมะพร้าว หอมแดง แล้วทอดด้วยน้ำมันเป็นไข่ปลาทอดอร่อยมาก ชาวบ้านจึงขายทั้งปลาสด และไข่ปลาผสมแล้ว ให้ผู้บริโภคนำไปแกงและทอดได้ตามตามต้องการ

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ สารรนุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพานิชย์

  ที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช