มะโย่ง

<p><b>ภาพประกอบ 1</b>  ลักษณะและสภาพของ วงดนตรีมะโย่ง<p><b>ที่มา : </b> หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้   ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพประกอบ 1 ลักษณะและสภาพของ วงดนตรีมะโย่ง

ที่มา : หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ • ความเป็นมา

  มะโย่งเป็นศิลปะการแสดงละครอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิม เริ่มขึ้นในรั้วในวังเมืองปัตตานี เมื่อ 400 ปีมาแล้วผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

 • ลักษณะการแต่งกาย

  เครื่องแต่งกายของมะโย่งและเจ้าชายมีลักษณะคล้ายครึงกับคือสวมมงกุฏทำด้วยผ้ากำมะหยีแข็งสีดำปักด้วยเหลือบขอบมงกุฏสีทองยอดแหลมของมงกุฏอยู่กลางหน้าผาก เสื้แผ้ทำด้วยผ้าไหมสีเหลืองแขนสั้นรัดรูปเปาะโย่งสวมลูกปัดเป็นตาข่ายห้อยคอลงจรดเอว สำหรับกางเกงทำด้วยผ้าไหมเนื้อผ้ามักเป็นสีดำและสีขาวซึ่งตัดกับเนื้อ ส่วนเครื่องแต่งกายของมะโย่งและบุตรมีลักษณะคล้ายครึงกัน แต่มะโย่งมีสีสันสดสวยกว่า ทั้งสองคนสวมเสื้อแบบมาลายูทำด้วยผ้าไหม รัดรูป แขนยาว กลัดเข็มกลัดทอง ประดับด้วยอัญมณีแทนกระดุม 3 เม้ด โสร่งยาวกรอมเท้า

 • อุปกรณ์/การเล่น

  เครื่องดนตรีประกอบด้วยรือบัว ฆ้อง จือแร็ค

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ สารรนุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพานิชย์

  ที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช