วุลแฟรม(Wolframite)

 • ลักษณะพิเศษ

  เป็นรูปผลึกระบบโมโนคลิกนิ มักจะแตกเป็นแผ่น ๆ พบได้ในรูปแบบที่เป็นแผ่นบางๆ ซ้อนกันคล้าย ๆ ใบมีดโกน (Bladed)ซ้อนกัน อีกชนิดหนึ่งเป็นแท่งเรียงกันเป็นมวลเม็ด วุลแฟรมมีความแข็ง 4 ถึง 4.5 มีความถ่วงจำเพาะ 7.0 ถึง 7.5 น้ำหนักจะมีมากขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของเหล็ก สูตรทางเคมี (Fe Mu)Wo การสังเกตดูสีแร่จะมีสีน้ำตาล จนถึงดำวาวเหมือนยางสน แนวแตกเรียบเป็นแผ่นเดียวกัน หนักมากตึงมือ

 • แหล่งที่พบ

  แร่วุลแฟรมไมต์ส่วนใหญ่ที่พบในนครศรีธรรมราช โดยปกติไม่ค่อยพบวุลแฟรม ในแหล่งลานแร่ มักพบในบริเวณเดียวกับแร่ดีบุกดังนั้นเหมืองแร่บางแห่งจึงได้แร่ทั้ง 2 ชนิดพร้อม ๆ กัน นครศรีธรรมราชผลิตแร่วุลแฟรมได้ร้อยละ 60 ของประเทศ แหล่งผลิตแร่วุลแฟรมอยู่ในอำเภอฉวาง พิปูน ท่าศาลา สิชล และร่อนพิบูลย์ ปัจจุบันมีการทำเหมืองแร่ร่วมกับเหมืองดีบุก แหล่งแร่ที่ทำเหมืองส่วนมากอยู่บนภูเขาสูง

 • ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
  แร่วุลแฟรมทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการมาก โดยการแบ่งการซื้อขาออกเป็น 3 เกรด(แบ่งตามมาตรฐานของคลังสะสมแห่งฃาติสหรัฐอเมริกา) เกรด 1 แร่เกรดสูง หรือหัวแร่ ใช้ในการทำโลหะ ทังสเตนคาร์ไบด์และทางเคมี มีปริมาณทังสติกออกไซด์(Wo) ค่าสูง 65.0 เปอร์เซนต์ เกรด 2 แร่เกรดสูงหรือหัวแร่ เหมาะสำหรับใช้ในการทำเหล็กหล้า ผลิตเครื่อง (Tool steels) หรือแม่พิมพ์สำหรับตอกทำโลหะเป็นรูป (Die Steels) และโลหะผสมเหล็กอื่นๆ ซึ่งมีทังสเตนและโมลิบดีนัมสูง มีปริมาณทังสติกออกไซด์(Wo) ค่าต่ำสุด 65.0 เปอร์เซนต์ เกรด 3 แร่เกรดกลางหรือหัวแร่ ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิต (Ferro Tungsten) ที่มีโมลิบดีนัมสูง มีปริมาณทังสติกออกไซด์(Wo) ต่ำสุดมีตั้งแต่ 50 ถึง 60 เปอร์เซนต์ ราคาสินแร่วุลแฟรมที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2536 ซื้อขายกันในราคาหาบละ 4,502.25 บาท

 • ความสัมพันธ์กับชุมชน
  แร่วุลแฟรมนำมาถลุงเอาโลหะทังสเตน ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้าผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีด มีดโกน ห้วเจาะตะไบ และใบเลื่อย ถ้าผสมกับคาร์บอน นิเกิลและโคบอลด์จะมีความคมเป็นพิเศษใช้สำหรับเป็นวัสดุสำหรับตัดเหล็กหล้าที่ใช้ความเร็วสูง

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ สรานุกรรมวัฒนธรรมภาคใต้

  จัดทำโดย : ธนาคารไทยพาณิชย์