การจักสานหมาจาก

หมาจาก หัตถกรรมที่สำคัญของชาวบ้านภาคใต้เป้นภาชนะที่ใช้ตักน้ำ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามชนบท


วัสดุอุปกรณ์

หมาจากทำจากยอดอ่อนต้นจาก
ต้นจากเป็นไม้ในตระกูลปาล์ม ชอบขึ้นตามบริเวณดินเลนที่มีน้ำเค็มท่วมถึง มีลำต้นแตกแขนงอยู่ใต้ดินขึ้นเป้นกอๆ มีหลายยอด ลักษณะใบคล้ายใบมะพร้าวยอดอ่อนจะมีสีขาว ยอดแก่จะมีสีเขียวเข้ม มีผลคล้ายระกำแต่ไม่มีหนาม ติดแน่นรวบกันเป็นช่อ เมล็ดหรือเนื้ออ่อน สามารถใช้รับประทานได้

ขั้นตอนการทำหมาจาก
1. คัดเลือกเอายอดจากที่เป็นยอดอ่อนๆ ซึ่งมีใบรวมกัน อย่างหนาแน่น และไม่แตกออกมาจากยอดเป้นใบ
2. นำยอดจากที่ได้คัดเลือกมาตัดเอาใบที่เห็นว่ามีขนาดที่จะนำมาทำหมาจากได้
3. ตัดโคนและปลายใบทิ้ง แล้วนำไปตากแดดให้พอหมาดๆ เพื่อให้สอดได้สะดวก
4. นำใบมาสอด การสอดต้องคลี่ใบออกข้างหนึ่งแล้วสอดให้แต่ละข้างใบสลับโคน-ปลาย ไปเรื่อยๆเพื่อให้ปลายทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากัน
5. เมื่อสอดได้ตามขนาดที่ต้องการ ก็รวบปลายทั้งสองข้างเข้าหากัน เพื่อใช้เป็นที่จับ

 
- - - - - - - - - - - - -